Author Details

Zelinska, Oksana, Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Ivan Franko National University of Lviv, Kyryla i Mefodiya St., 6, 79005 Lviv, Ukraine, Ukraine